W sobotę, 21 września 2013 społeczność I Liceum Ogólnokształcącego w Kraśniku obchodziła wyjątkową uroczystość. W tym dniu odbyły się główne obchody związane z Jubileuszem 95 – lecia istnienia szkoły połączone z VIII Zjazdem Wychowanków i Absolwentów. 

Licznie przybyłych na to wydarzenie gości powitał Dyrektor Szkoły Piotr Miecznikowski, który przypomniał jednocześnie, że obchody 95 – rocznicy utworzenia szkoły rozpoczęte zostały już podczas Powiatowej Inauguracji Roku Szkolnego, która odbyła się w naszej szkole w dniu 6 września. Obecny na uroczystościach Marszałek Województwa Lubelskiego, p. Krzysztof Hetman przekazał wówczas na ręce Dyrektora oraz Starosty Kraśnickiego Medal Zarządu Województwa Lubelskiego za Szczególne Zasługi dla Oświaty i Wychowania Dzieci i Młodzieży oraz Dyplom Uznania dla ZS nr 1 z okazji 95-lecia szkoły. 
Główne, sobotnie uroczystości uświetnili swą obecnością dostojni goście, wśród których liczną grupę stanowili absolwenci kraśnickiej Alma Mater. Byli wśród nich: ksiądz infułat Kazimierz Bownik – nasz absolwent, Rektor Kościoła Św. Ducha ksiądz Jerzy Węzka, Jego Magnificencja profesor Andrzej Drop – Rektor Uniwersytetu Medycznego 
w Lublinie i absolwent naszej szkoły, Lubelski Kurator Oświaty i Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa – Pan Krzysztof Babisz, Starosta Powiatu Kraśnickiego, Pan Andrzej Maj – absolwent naszej szkoły, Pan Stefan Stachula – członek Zarządu Powiatu, Pan Wiesław Kołczewski – Radny Rady Powiatu, Wiceburmistrz Kraśnika, Pan Jarosław Stawiarski – nasz absolwent, Pan Andrzej Tybulczuk, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy - absolwent naszej szkoły, Pan Zbigniew Marcinkowski – zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, Pani Anna Marcinkowska– Prezes Oddziału ZNP w Kraśniku, Pani Iwona Kardys reprezentowała Międzyzakładową Organizację NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Kraśniku, p Pani Małgorzata Romanko – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Pan Sławomir Opoka – Prezes Telewizji Kraśnik, Pani Elżbieta Gąsiorowska – Dyrektor Zespołu Szkół w Annopolu, Pan Krzysztof Ślusarz – Wicedyrektor Zespołu Szkół nr 3, Pan Robert Nowomiejski – Wicedyrektor Zespołu Szkół w Wólce Gościeradowskiej.
W tym wyjątkowym dniu, wśród zaproszonych gości nie mogło zabraknąć byłych Dyrektorów i Wicedyrektorów naszej szkoły. Na uroczystości przybyli: Pan Wojciech Szpakiewicz, Pani Zofia Szafran, Pani Marta Jarosz, Pani Janina Sprawka, Pani Urszula Szymańska, Pan Tomasz Rubaszko.. 
Dyrektor i zgromadzeni na spotkaniu Absolwenci gorąco powitali swych dawnych wychowawców i nauczycieli, wśród których obecni byli: Pani Krystyna Bryndza – Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Zjazdu Absolwentów i nasza absolwentka, Pani Maria Pelc, Pani Anna Szekalska, Pani Zofia Wójcik, Pani Urszula Wojtowicz, Pani Henryka Kapusta, Pani Irena Zakościelna, Pani Weronika Surdacka i Pan Konrad Starobrat.
Dyrektor Miecznikowski szczególnie serdecznie powitał Absolwentów i Wychowanków naszej szkoły, którzy przybyli na dzisiejszą uroczystość, udowadniając,że mimo upływu lat, ciągle czują się młodzi.
W okolicznościowym przemówieniu Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 nie zapomniał również wspomnieć wielkich nieobecnych na uroczystości, czyli wszystkich pedagogów i wychowanków szkoły, których już z nami nie ma. Obecni uczcili ich pamięć minutą ciszy. Pan Dyrektor poinformował zebranych, że młodzież, pod opieką nauczycielki Pani Ewy Kozłowskiej, przed rozpoczęciem uroczystości zapaliła znicze na grobach zmarłych nauczycieli i pracowników szkoły. Młodzież złożyła również kwiaty przy tablicy upamiętniającej dawną lokalizację szkoły w budynkach poklasztornych.
W kolejnych słowach Pan Dyrektor zwrócił się bezpośrednio do przybyłych na obchody wychowanków i absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego w Kraśniku: „W życiu każdego człowieka, każdej społeczności są chwile, wobec których nie można przejść obojętnie, momenty wyjątkowe, skłaniające do refleksji i przemyśleń. Mamy wówczas okazję do rozpamiętywania tego co było, co jest, i snucia wizji tego, co będzie. Okazje tego typu nie zdarzają się codziennie. Są to wydarzenia, na które czeka się latami...”
Byliśmy więc uczestnikami i świadkami chwil niezapomnianych. Na naszych oczach przybyli z różnych stron kraju ludzie po raz kolejny stali się wspólnotą, której nie jest w stanie zniszczyć ani odległość, ani upływający czas. Ze wzruszeniem dawni przyjaciele ze szkolnej ławy odnajdywali się w tłumie przybyłych na uroczystości absolwentów. Dawno niewidziani koledzy wspólnie odbyli przechadzki szkolnym korytarzem, oglądali pamiątki zgromadzone w Izbie Tradycji, odnaleźli swoje fotografie umieszczone niegdyś na rocznikowym tablo. Magia wyjątkowego spotkania zadziałała. Jubileusz skłonił gości do odbycia podróży w czasie, dokonania retrospekcji, konfrontacji młodzieńczych marzeń z rzeczywistością, przywołania wspomnień. 
Jak zauważył Dyrektor, w tym dniu „czas stracił swoją władzę, bo niezależnie od tego, czy jest rok 1920, 1972 lub 2013 – w szkole codziennie słychać dźwięk dzwonka wzywającego na lekcje. Między nim a chwilą obecną jest cała przeszłość, którą każdy Absolwent nosi w sobie. Jednego tylko czas nie zmienił - przekraczając na nowo progi szkoły wszyscy Absolwenci mają 15 – 18 lat.”
Następnie Lubelski Kurator Oświaty, Pan Krzysztof Babisz , przekazał najserdeczniejsze życzenia dla byłych i obecnych pracowników szkoły, uczniów oraz absolwentów.
Starosta Powiatu Kraśnickiego, Pan Andrzej Maj z nostalgią powrócił do lat spędzonych w murach Szkoły Jubilatki wyrażając wdzięczność tym, którzy podczas nauki w liceum kształtowali Jego umysł i charakter. Przekazał moc życzeń uczestnikom uroczystości oraz poinformował, że Organ Prowadzący , z okazji Jubileuszu 95 – lecia Szkoły, ufundował sprzęt nagłaśniający za kwotę 6000 zł.
Głos zabrało również dwoje absolwentów, którzy wspominali lata spędzone w Kraśnickim Liceum, swoich nauczycieli, koleżanki i kolegów.
Po okolicznościowych przemówieniach przyszedł czas na krótką część artystyczną, przygotowaną pod kierunkiem Pani Grażyny Stegierskiej, podczas której swe wokalne talenty przypomnieli uzdolnieni muzycznie absolwenci. Wystąpili : Pani Anna Bartnik z zespołem, Pan Paweł Cieliczko, Magdalena Mazurek oraz Natalia i Kaja Pielaszkiewicz. Zgromadzona publiczność entuzjastycznie reagowała na aranżacje przebojów z lat młodości. Wspólnie z wykonawcami nucono piosenki Czesława Niemena czy Beatlesów.
Na zakończenie części oficjalnej Pan Dyrektor podziękował dostojnym Gościom , Absolwentom i Wychowankom Kraśnickiej Alma Mater za udział w uroczystościach oraz Komitetowi Organizacyjnemu VIII Zjazdu za ich współorganizację .
Złożył też podziękowania, prowadzącym spotkanie pokoleń, nauczycielkom I LO: Pani Marcie Czerw ( naszej absolwentce ) i Pani Monice Michnik oraz Księdzu Rektorowi Jerzemu Węzce i innym księżom, którzy odprawią Mszę Św. w intencji Absolwentów, byłych i obecnych Pracowników Szkoły
Wyrazy wdzięczności przekazał nauczycielce języka polskiego, Pani Grażynie Stęgierskiej ( również absolwentce I LO), za przygotowanie części artystyczne i utalentowanym absolwentom, którzy zgodzili się po latach wystąpić ponownie na szkolnej scenie.
Podziękował Policji i Straży Miejskiej za zapewnienie bezpieczeństwa podczas przemarszu do kościoła oraz młodzieży za udział w święcie szkoły

Zapraszając na kolejne Zjazdy Absolwentów Dyrektor Piotr Miecznikowski podziękował jeszcze raz za udział w tej niezwykłej podróży w czasie, za wzruszenia wywołane wspomnieniami, za radość z odzyskanego czasu…
Uroczystości na terenie szkoły zakończył wspólny przemarsz zgromadzonych gości do kościoła p.w. Świętego Ducha na Mszę Świętą , która odprawiona została w intencji Absolwentów, byłych i obecnych Pracowników szkoły.
Nie była to jednak ostatnia wspólna chwila, którą Absolwenci spędzili wspólnie tego dnia. O godzinie 18, w restauracji „Orion” rozpoczął się Bal Absolwentów. Atmosfera panująca na balu sprawiła, że zapomniano o różnicach wieku a spotkanie pokoleń trwało do świtu. Królowały przeboje znane wszystkim, niezależnie od wieku. Pamiętajmy jednak, że wszyscy tej nocy mieli zaledwie kilkanaście lat.
Młodzi duchem pozostajemy więc z miłymi wspomnieniami z jubileuszu i już dziś odliczamy czas do uroczystości związanych ze stuleciem szkoły, na które Wszystkich Państwa serdecznie zapraszamy.

Zapraszamy do galerii ...

Film ze zjazdu absolwentów 2013


 

Srebrna Tarcza

Brązowa Tarcza

Kalendarz

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
9
Data : wtorek, 9 czerwiec 2020
10
Data : środa, 10 czerwiec 2020
13
Data : sobota, 13 czerwiec 2020
14
Data : niedziela, 14 czerwiec 2020
15
Data : poniedziałek, 15 czerwiec 2020
16
Data : wtorek, 16 czerwiec 2020
17
Data : środa, 17 czerwiec 2020
18
Data : czwartek, 18 czerwiec 2020
19
Data : piątek, 19 czerwiec 2020
20
Data : sobota, 20 czerwiec 2020
21
Data : niedziela, 21 czerwiec 2020
24
Data : środa, 24 czerwiec 2020
25
Data : czwartek, 25 czerwiec 2020

100 lat "Górki"

Projekty unijne

 

rpo

 

 

 

Ustawienia szablonu
Wybierz kolor
Red Green Blue Gray
Kolor tła
Kolor tekstu
Czcionka Google
Rozmiar czcionki
Krój czcionki
Scroll to top