W listopadzie w naszej szkole powstało Szkolne Koło PCK. Jesteśmy drugą szkołą ponadgimnazjalną w Powiecie, w której takie koło działa. Zainteresowanie młodzieży działalnością charytatywną, wolontariatem i pierwszą pomocą było bardzo duże i aż 48 uczniów postanowiło wstąpić w szeregi członków PCK.

Niniejszym staliśmy się najliczniejszym Szkolnym Kołem PCK w regionie. W ramach projektu Lubelskiego Oddziału Okręgowego PCK „Wolontariat PCK – Aktywacja”, 22 i 23 listopada odbyły się w naszej szkole warsztaty dla członków koła na temat: idea wolontariatu oraz pierwsza pomoc. Zajęcia poprowadził instruktor lubelskiego oddziału PCK Mateusz Cichy. Uczniowie mieli możliwość zapoznać się z zasadami działania wolontariatu, podstawami udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym, a także zdobyć praktyczne umiejętności m.in. resuscytacja krążeniowo-oddechowa, pozycja bezpieczna, zaopatrywanie ran itp.Opiekun Szkolnego Koła PCK
Robert Bańka

Srebrna Tarcza

Brązowa Tarcza

Kalendarz

100 lat "Górki"

Projekty unijne

 

rpo

 

 

 

Ustawienia szablonu
Wybierz kolor
Red Green Blue Gray
Kolor tła
Kolor tekstu
Czcionka Google
Rozmiar czcionki
Krój czcionki
Scroll to top