Rekrutacja

 

Gimnazjalisto, Absolwencie Szkoły Podstawowej!

 

Nasza szkoła jest miejscem, w którym możecie przygotować się do swojej przyszłości. Nauczyć się dążyć do celu, pokonywać przeszkody, rozwinąć talent, przeżywać radość, odnieść sukces, poznać wspaniałych ludzi, wzbogacić osobowość a przez to swoje życie.

W tej szkole warto być, warto stawać się cząstką jej tradycji i przyłączyć się do tych, którzy tworzą rzeczywistość.

 

Przed Tobą ważny wybór – gdzie kontynuować naukę ? My tę decyzję już podjęliśmy … Wybraliśmy I Liceum Ogólnokształcące w Kraśniku, czyli popularną „GÓRKĘ”! Dziś wiemy, że był to strzał w dziesiątkę ! Chcesz się przekonać, że piszemy prawdę? Dołącz do nas !

 

Wybierz „GÓRKĘ”, bo…

 

 

1.Jesteśmy w gronie najlepszych szkół w Polsce – Brązowa Tarcza w rankingu Perspektyw w 2019r.

2.Jesteśmy wierni tradycji i otwarci na przyszłość,

3.Nasi uczniowie osiągają bardzo dobre, wyższe od średniej w powiecie, województwie i kraju, wyniki egzaminu maturalnego – w roku 2018 uzyskali najwyższy wynik w Powiecie Kraśnickim,

4.Nasi uczniowie odnoszą sukcesy w wielu olimpiadach i konkursach, np. w roku bieżącym:

 - I miejsce w kraju w Konkursie Historycznym „Krąg”

 - dwoje uczniów zakwalifikowało się do Finału Centralnego 48. Olimpiady Biologicznej,

 - jeden uczeń zakwalifikował się do eliminacji centralnych 42. Olimpiady Języka Niemieckiego (jest on również ubiegłorocznym finalistą w/w olimpiady),

 - troje uczniów awansowało do finału V Ogólnopolskiego Turnieju All-chemicznego – finał odbędzie się w czerwcu,

 - uczeń wziął udział w eliminacjach okręgowych XXXIV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej,

 - ośmiu uczniów wzieło udział w etapie okręgowym XII Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH z matematyki,

 - dwoje uczniów wzięło udział w etapie okręgowym LX Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym,

 - pięcioro uczniów wzięło udział w etapie okręgowym XIII Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg”,

 - trzy uczennice wzięły udział w eliminacjach okręgowych Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie LEX

 - uczennica awansowała do etapu okręgowego XLIX Olimpiady Literatury i Języka Polskiego,

 - uczennica awansowała do etapu wojewódzkiego XXXIV Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia,

 - ośmioro uczniów wzięło udział w II etapie Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego „An der KUL ist Deutsch cool!”

5.Uczniowie „Górki” odnoszą sukcesy we współzawodnictwie sportowym – kilkakrotnie zajmowali I Miejsce w Powiecie w Licealiadzie, koszykarze byli Wicemistrzami Województwa, a w roku bieżącym siatkarki i szczypiornistki awansowały do Mistrzostw Województwa,

6.Mamy bogatą ofertę zajęć dodatkowych uzupełniających wiedzę uczniów oraz przygotowujących do egzaminy maturalnego,

7.Współpracujemy z lubelskimi uczelniami wyższymi (Uniwersytet Medyczny, UMCS, Politechnika Lubelska, Uniwersytet Przyrodniczy).

8.Realizujemy projekty unijne – obecnie realizowane są dwa: „Od pomysłu do sukcesu” (dla uczniów liceum ogólnokształcącego) i „Nowe umiejętności szansą na sukces”(dla uczniów technikum), dzięki czemu odbywa się szereg zajęć dodatkowych uzupełniających i poszerzających wiedzę.

9.U nas panuje niezwykła atmosfera.

10.Dbamy o dobre warunki nauki – mamy dobrze wyposażone sale przedmiotowe, w 2018r. przeprowadzono kompleksową termomodernizację budynku szkoły.

11.Mamy nowoczesną szkolną halę sportową, nowe boisko wielofunkcyjne i siłownię.

12.Mamy dobrą lokalizację – przystanek MPK przed budynkiem szkoły.

13.Współpracujemy z AIESEC, Euroweek, organizujemy wymiany międzynarodowe (m.in. od 2002 r. z Belgią), a uczniowie technikum informatycznego, w ramach realizacji projektu „Mobilny informatyk w Europie”, mają możliwość odbywania praktyk zawodowych poza granicami kraju (w roku bieżącym w Hiszpanii - Sevilla).

14.Mamy wykwalifikowanych nauczycieli, którzy aktywnie uczestniczą w życiu szkoły.

15.Nasi absolwenci studiują na prestiżowych uczelniach i kierunkach i odnoszą sukcesy w życiu zawodowym.

16.Pamiętamy o potrzebujących – aktywnie działa Szkolny Klub Wolontariusza, Szkolne koło PCK, Honorowe Krwiodawstwo.

17.Jest tysiąc innych powodów, o których sam się przekonasz.

 

 

OFERTA EDUKACYJNA DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

  • I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Kraśniku (4-letnie)

KLASA

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym

 

pierwszy

drugi

trzeci

A

MATEMATYKA

FIZYKA

INFORMATYKA/JĘZ. ANGIELSKI

B

MATEMATYKA

GEOGRAFIA

JĘZYK ANGIELSKI

C

BIOLOGIA

CHEMIA

JĘZYK ANGIELSKI

D

BIOLOGIA

CHEMIA

MATEMATYKA

E

JĘZYK ANGIELSKI

GEOGRAFIA

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

F

JĘZYK POLSKI

HISTORIA

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

 

  • Technikum nr 1 (5-letnie) – ZAWÓD TECHNIK INFORMATYK

KLASA

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym

 

pierwszy

drugi

AT

MATEMATYKA

INFORMATYKA

 

 

 

OFERTA EDUKACYJNA DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM

  • I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Kraśniku (3-letnie)

KLASA

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym

 

pierwszy

drugi

trzeci

AG

MATEMATYKA

FIZYKA

INFORMATYKA/JĘZ. ANGIELSKI

BG

MATEMATYKA

GEOGRAFIA

JĘZYK ANGIELSKI

CG

BIOLOGIA

CHEMIA

JĘZYK ANGIELSKI

DG

BIOLOGIA

CHEMIA

MATEMATYKA

EG

JĘZYK ANGIELSKI

JĘZYK FRANCUSKI / JĘZYK HISZPAŃSKI/ JĘZYK NIEMIECKI/ JĘZYK ROSYJSKI/ *

MATEMATYKA/ GEOGRAFIA*

FG

JĘZYK POLSKI

HISTORIA

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

 

  • Technikum nr 1 (4-letnie) – ZAWÓD TECHNIK INFORMATYK

KLASA

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym

 

pierwszy

drugi

ATG

MATEMATYKA

INFORMATYKA

 

 

 

 Oferta profili kształcenia dla absolwentów Gimnazjów (dodano literę G do oznaczania klasy)  i Szkół Podstawowych

Uwaga kolorem zielonym zaznaczono klasy dla absolwentów Gimnazjów  , a kolorem niebieskim dla absolwentów szkół podstawowych

 
 
 

KLASY

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym

Przedmioty punktowane w trakcie rekrutacji

Polecamy tę klasę:

 

  A/AG

 

Matematyka – fizyka - informatyka/j. angielski

 języki obce

 a/obowiązkowo  język angielski, 

b/ drugi język obcy do wyboru: j. francuski – j. hiszpański – j. niemiecki – j. rosyjski

matematyka, informatyka, język polski, język angielski

przyszłym konstruktorom wieżowców i stadionów, młodym odkrywcom tajemnic świata, którzy marzą o kierunkach politechnicznych i inżynierskich np.: inżynieria, mechatronika, budownictwo, transport, elektronika, geodezja, finanse i bankowość, logistyka, informatyka i ekonometria, itp

B/BG

 

Matematyka – geografia - język angielski

 języki obce

 a/obowiązkowo  język angielski, 

b/ drugi język obcy do wyboru: j. francuski – j. hiszpański – j. niemiecki – j. rosyjski

matematyka, geografia, język polski, język angielski

zainteresowanym tajemnicami bankowości, rynku kapitałowego i biznesu, przyszłym przedsiębiorcom, znawcom marketingu, filologom, lingwistom, przygotowującym się do studiowania : gospodarki przestrzennej, filologii angielskiej, lingwistyki stosowanej, administracji, zarządzania, geografii, europeistyki, polityki regionalnej

C/CG

 

Biologia - chemia – język angielski

 języki obce

a/obowiązkowo  język angielski, 

b/ drugi język obcy do wyboru: j. francuski – j. hiszpański – j. niemiecki – j. rosyjski

matematyka, biologia, język polski, język angielski

osobom łączącym przyszłość z medycyną, farmacją, stomatologią, weterynarią, pracownikom służby zdrowia np. rehabilitacji, pielęgniarstwa, ratownictwa medycznego; zainteresowanym, biotechnologią, leśnictwem, dietetyką, ogrodnictwem, rolnictwem, itp.

D/DG

 

Biologia - chemia - matematyka

 języki obce

 a/obowiązkowo  język angielski, 

b/ drugi język obcy do wyboru: j. francuski – j. hiszpański – j. niemiecki – j. rosyjski

matematyka, biologia, język polski, język angielski

osobom łączącym przyszłość z medycyną, farmacją, stomatologią, weterynarią, analityką, biotechnologią, pracownikom służby zdrowia np. rehabilitacji, pielęgniarstwa; zainteresowanym ratownictwem medycznym, itp.

EG

 

Język angielski oraz

do wyboru j.hiszpański/j.niemiecki/j.rosyjski *

oraz do wyboru matematyka  lub geografia

matematyka, historia, język polski, język angielski

przyszłym studentom uczelni ekonomicznych, zainteresowanym tajemnicami bankowości, rynku kapitałowego i biznesu, przyszłym przedsiębiorcom, osobom zainteresowanym turystyką, stosunkami międzynarodowymi, filologią angielską, lingwistyką stosowaną, znawcom marketingu itp.

E

Język angielski, Geografia, Wiedza o społeczeństwie

Uwaga !

Drugi język obcy realizowany będzie w zwiększonej liczbie godzin lekcyjnych

matematyka, geografia, język polski, język angielski

przyszłym studentom uczelni ekonomicznych, zainteresowanym tajemnicami bankowości, rynku kapitałowego i biznesu, przyszłym przedsiębiorcom, osobom zainteresowanym turystyką, stosunkami międzynarodowymi, filologią angielską, lingwistyką stosowaną, znawcom marketingu itp.

F/FG

 

Język polski - historia - wiedza o społeczeństwie

 języki obce

 a/obowiązkowo  język angielski, 

b/ drugi język obcy do wyboru: j. francuski – j. hiszpański – j. niemiecki – j. rosyjski

matematyka, geografia, język polski, język angielski

miłośnikom literatury, pasjonatom teatru, wielbicielom filmu, przygotowującym się do studiowania np. prawa, socjologii, dziennikarstwa, stosunków międzynarodowych, europeistyki, różnych filologii, zarządzania kulturą itp. 
 AT/ATG Technikum Informatyczne

 

Matematyka - informatyka

 języki obce

 a/obowiązkowo  język angielski, 

b/ drugi język obcy – j. niemiecki

 

matematyka,

język polski,

język angielski,

informatyka
 
 
 
 
 
 
 

* Grupy językowe zostaną utworzone w zależności od liczby chętnych i możliwości organizacyjnych szkoły (minimalna liczba uczniów w grupie – 12 osób)

 

 Uwaga !
 
Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych prowadzona będzie w oparciu o elektroniczny system naboru. W najbliższym czasie zamieszczać będziemy szczegółowe informacje techniczne zwiazane z trybem rekrutacji  do szkół na rok szkolny 2019/2020.
 
 

 

 
 

Od 1 lutego 2018 w szkole realizowane będą dwa projekty edukacyjno-wychowawcze skierowane do uczniów I LO im.T.Kościuszki oraz Technikum nr 1.

Czytaj więcej...

Srebrna Tarcza

Brązowa Tarcza

Kalendarz

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

100 lat "Górki"

Projekty unijne

 

rpo

 

 

 

Ustawienia szablonu
Wybierz kolor
Red Green Blue Gray
Kolor tła
Kolor tekstu
Czcionka Google
Rozmiar czcionki
Krój czcionki
Scroll to top