W wyniku starań podjętych przez dyrekcję oraz nauczycieli I LO im. Tadeusza Kościuszki w Kraśniku liceum „ na górce” przystąpiło do realizacji projektu w ramach unijnego programu Comenius pt.: „ Różnice zbliżają”. W projekcie realizowanym w latach 2013-2015, oprócz I LO uczestniczyły szkoły z tureckiego Eskisehir, Saint Priest we Francji, angielskiego Birmingham, Kazanłyku w Bułgarii oraz szkoła z Moldovanesc w Rumunii.

Realizacja projektu rozpoczęła się we wrześniu 2013 od powołania w szkołach partnerskich ekip projektu, złożonych z uczniów oraz nauczycieli. Grupy te wstępnie zaplanowały wspólne działania oraz stworzyły stronę internetową projektu. Następnie w październiku 2013 nastąpiła wstępna ewaluacja projektu oraz dokonano wyboru piosenek, tańców i muzyki prezentowanych podczas wspólnych spotkań we wszystkich szkołach.
W wyniku rozstrzygniętego w listopadzie 2013 roku konkursu wybrano również   logo projektu.

W obliczu dużej rozpiętości różnic i podobieństw kulturowych występujących między partnerskimi krajami, konieczne było dokonanie selekcji aspektów kulturowych, które zostały przekazane uczestnikom projektu. Każdy kraj-uczestnik zajmował się odmiennym tematem kulturowym, który wkomponowano w szerszy zakres tematyczny spójności społecznej. Były to między innymi: tradycyjne potrawy i sposoby żywienia, tradycyjne pieśni, muzyka i taniec, zawody i ścieżki kariery zawodowej, tradycje kulturowe, które kształtują zachowanie i światopogląd danej społeczności. Poprzez kształtowanie świadomości kulturowej, młodzież będzie potrafiła odpowiedzieć na pytanie, skąd pochodzi, jak społeczeństwo, z którego się wywodzi, rozwija się w odniesieniu do swojego dziedzictwa i tradycji kulturowej.

Każdy kraj i jego naród wyróżniają się spośród innych swoim dziedzictwem kulturowym, na który składają się : poglądy, wartości oraz tradycja. Dzięki badaniu tego dziedzictwa i tradycji każdy naród może w pełni docenić swój rodowód kulturowy, rozwijać hierarchię wartości i poglądów oraz kształtować otwartość na inne kultury w celu stworzenia i współuczestniczenia w europejskiej tożsamości uwzględniającej specyfikę każdego z uczestniczących w programie kraju.

Jednym z celów projektu było   edukowanie młodych ludzi tak, by charakteryzowała ich tolerancja i pozytywne nastawienie wobec różnorodności kulturowej, rozwijanie w sobie ciekawości świata oraz   walka z dyskryminacją. W czasie trwania tego projektu, regularne kontakty pomiędzy partnerami oraz praca zespołowa wyzwoliły u młodych ludzi pragnienia tworzenia wzajemnych relacji, podróżowania i odkrywania odmiennych kultur oraz nowych stylów życia. Projekt zachęcił młodych ludzi do kształtowania poczucia potrzeby otwarcia się na inne kultury oraz rozwinął kompetencje interkulturowe. Dzięki partnerstwu, uczniowie byli zachęceni do posługiwania się językami obcymi oraz mieli szansę poznania języków mniej znanych, takich jak język bułgarski czy rumuński. Duże korzyści z projektu odniosła również kadra nauczycielska, która dzięki dzieleniu się przykładami dobrych praktyk rozwijała nowe umiejętności oraz nabyła dodatkową wiedzę. Nauczyciele ze szkół partnerskich mieli również możliwość poznania różnych systemów edukacji, bazy lokalowej oraz zaplecza dydaktycznego, jak również zapoznali się z różnymi metodami nauczania w partnerskich szkołach.

U podstaw projektu leżała wymiana idei: każda szkoła uczestnicząca w projekcie dzieliła się swoją wiedzą w celu osiągnięcia zaproponowanych celów: ukazania realnej możliwości i znalezienia miejsca w Europie, w której żyjemy- Europie, którą wszyscy wspólnie tworzymy.

Wszystkie te cele realizowane były podczas sześciu spotkań we wszystkich miastach uczestniczących w projekcie. Pierwsze z nich odbyło się w listopadzie 2013 roku w tureckim Eskisehir. Kolejne miało miejsce w marcu 2014 roku w angielskim Birmingham. Następnie cele projektu realizowane były w maju 2014 roku w bułgarskim Kazanłyk oraz w październiku 2014 roku w Kraśniku. Ostatnie dwa spotkania odbyły się w marcu 2015 roku w Rumunii oraz maju 2015 we francuskim Saint Priest. Ogółem w realizacji projektu podczas sześciu spotkań uczestniczyło 17 uczniów oraz 11 nauczycieli I LO im. Tadeusza Kościuszki w Kraśniku. Program „ Różnice zbliżają” był kolejnym programem współpracy międzynarodowej realizowanym w liceum „ na górce”.

Srebrna Tarcza

Brązowa Tarcza

Kalendarz

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
9
Data : wtorek, 9 czerwiec 2020
10
Data : środa, 10 czerwiec 2020
13
Data : sobota, 13 czerwiec 2020
14
Data : niedziela, 14 czerwiec 2020
15
Data : poniedziałek, 15 czerwiec 2020
16
Data : wtorek, 16 czerwiec 2020
17
Data : środa, 17 czerwiec 2020
18
Data : czwartek, 18 czerwiec 2020
19
Data : piątek, 19 czerwiec 2020
20
Data : sobota, 20 czerwiec 2020
21
Data : niedziela, 21 czerwiec 2020
24
Data : środa, 24 czerwiec 2020
25
Data : czwartek, 25 czerwiec 2020

100 lat "Górki"

Projekty unijne

 

rpo

 

 

 

Ustawienia szablonu
Wybierz kolor
Red Green Blue Gray
Kolor tła
Kolor tekstu
Czcionka Google
Rozmiar czcionki
Krój czcionki
Scroll to top