IV Powiatowy Gimnazjalny Turniej

Języka Angielskiego

zatytułowany Come to „Górka” przed nami.

Zapraszamy uczniów gimnazjów wraz z opiekunami na finał konkursu, który odbędzie się w Zespole Szkół nr 1 dnia 17 lutego 2017r. o godz.11.30. Uczniowie będą pracowali w zespołach 3-osobowych i będą odpowiadali na pytania z zakresu gramatyki i słownictwa języka angielskiego oraz wiedzy z różnych dziedzin życia dotyczącej krajów angielskiego obszaru językowego np. sport, muzyka, film, literatura, historia. Członkowie jury będą oceniali odpowiedzi na bieżąco. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu konkursu, tuż po jego zakończeniu. Zwycięskie drużyny otrzymają nagrody

 

Come and have fun with us!!!

Do pobrania

Regulamin konkursu

Ustawienia szablonu
Wybierz kolor
Red Green Blue Gray
Kolor tła
Kolor tekstu
Czcionka Google
Rozmiar czcionki
Krój czcionki
Scroll to top