22 czerwca na boisku szkolnym nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół spotkali się po raz ostatni w roku szkolnym 2017/2018. Okazje były dwie: oficjalne otwarcie wyremontowanego boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią oraz zakończenie roku szkolnego 2017/2018.

Wprawdzie wszystkim dokuczała niska jak na czerwiec temperatura, ale perspektywa nadchodzących wakacji sprawiała, że atmosfera spotkania była gorąca.

Na szkolnym boisku zgromadzili się uczniowie klas pierwszych i drugich Liceum oraz klas pierwszych, drugich i trzecich Technikum wraz ze swoimi wychowcami i nauczycielami.

Honorowymi gośćmi uroczystości byli:

 • p. Kazimierz Choma - Radny Powiatu Kraśnickiego, Dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Lublinie, reprezentujący Wiceministra Sportu Jarosława Stawiarskiego;
 • p. Jan Kozioł - członek Zarządu Powiatu w Kraśniku, reprezentujący Marszałka Województwa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego;
 • p. Tadeusz Wojtak - wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Kraśniku, reprezentujący Starostę Kraśnickiego Andrzeja Maja.

Uroczystość prowadził dyrektor szkoły Pan Piotr Miecznikowski. 

W przemówieniu na wstępie odniósł się do zrealizowanej inwestycji pod nazwą remont boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 1 w Kraśniku.

Wykonanie prac było niezbędne ze wględu na zużycie istniejącej do tej pory infrastruktury sportowej na wolnym powietrzu oraz dostosowanie jej do obowiązujących obecnie standardów. Już dwa lata temu wyremontowana została płyta boiska, na której wydzielono boisko do piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki i tenisa ziemnego. Wykonano piłkochwyty, zainstalowano bramki i kosze.

W drugim etapie inwestycji wymieniono nawierzchnię bieżni lekkoatletycznej, przygotowano również infrastrukturę do technicznych konkurencji lekkoatletycznych. Teren kompleksu sportowego został uporządkowany, przygotowano pewną liczbę miejsc siedzących, dokonano nasadzeń krzewów, wyłożono kostką ścieżki łączące kompleks sportowy z budynkami szkolnymi i szatniami. Całość kompleksu jest monitorowana całodobowo za pomocą systemu kamer.

Wartość inwestycji wyniosła 519 657zł. Budowę przeprowadzono w dwóch etapach – etap I wykonanie głównej płyty boiska z wyposażeniem - 286 405 zł i etap II wykonanie bieżni wokół boiska z wyposażeniem – 233 252 zł. Inwestycja została dofinansowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Rozwój Regionalnej Infrastruktury Sportowej. Kwota dofinansowania wyniosła 146 112 zł.

Dyrektor podziękował, za przebudowę boiska i zagospodarowanie otoczenia, gospodarzowi powiatu – Staroście Kraśnickiemu panu Andrzejowi Majowi oraz zarządowi i Radzie Powiatu, którzy zawsze z wielkim zrozumieniem i przychylnością patrzą na potrzeby naszej szkoły.

Gorące podziękowania skierował również do Ministerstwa Sportu i Turystyki, a w szczególności do Wiceministra Sportu, pana Jarosława Stawiarskiego, za poparcie inicjatywy i jej dofinansowanie.

W następnej kolejności głos zabrali zaproszeni goście honorowi, którzy oprócz słów związanych z uroczystością otwarcia boiska i zakończenia roku szkolnego przekazali symboliczne prezenty - sprzęt sportowy na użytek naszej młodzieży.

Po przemówieniach dokonano symbolicznego przecięcia wstęgi. Wstęgę przecinali:

 • p. Kazimierz Choma;
 • p. Jan Kozioł;
 • p. Tadeusz Wojtak;
 • p.Piotr Miecznikowski;
 • oraz reprezentująca młodzież : Aleksandra Lewandowska.

W następnej kolejności dyrektor Miecznikowski poprosił naszego szkolnego katechetę Księdza Tomasza Zgórkę o poświęcenie obiektu.

Po zakończeniu części oficjalnej zwiazanej z otwarciem boiska nasi szkolni sportowcy, uczniowie liceum i technikum pod opieką nauczycieli wychowania fizycznego zaprezentowali krótki pokaz umiejetności sportowych, na który składały się: bieg sztafetowy, pokaz ataku na bramkę w piłkę ręczną, rzuty do kosza. Niejako przy okazji swoje umiejętności piłkarskie i koszykarskie sprawdzili również zaproszeni goście honorowi, który w towarzystwie dyrektora Miecznikowskiego rzucali na bramkę i do kosza.

Po zakończeniu cześci związanej z otwarciem boiska przystąpiono do podsumowania mijającego roku szkolnego.

Dyrektor Miecznikowski omówił krótko pracę szkoły w okresie od 1 września 2017 do 22 czerwca 2018 oraz przypomniał o nadchodzących ważnych wydarzeniach: wyjeździe grupy młodzieży do zaprzyjaźnionego Ruiselede, uroczystościach 100-lecia istnienia szkoły oraz przygotowywanej oprawie liturgii na Jasnej Górze podczas jesiennej pielgrzymki maturzystów. Na zakończenie wystąpienia podziękował uczniom i nauczycielom za wytężoną pracę oraz życzył udanych wakacji.

Ważnym elementem uroczystości były podziękowania dla odchodzących na emeryturę nauczycieli: Pani Ewy Kozłowskiej - polonistki, która przepracowała w naszej szkole 27 lat oraz Pana Leszka Kapuścińskiego w ostatnim okresie pracującego jako nauczyciel wychowania fizycznego, którego staż pracy w naszej szkole to 38 lat. Oboje byli ważnym elementem składającym się na pracę dydaktyczną i wychowawczą grona pedagogicznego. Ich uczniowie odnosili sukcesy w konkursach i zawodach sportowych oraz z powodzeniem przystępowali do egzaminu maturalnego. Do podziękowań za wkład pracy płynących od dyrektora Miecznikowskiego przyłaczył się również Pan Tadeusz Wojtak, który przekazał również skromne upominki dla odchodzących na emeryturę od Starosty Pana Andrzeja Maja.

Zgromadzenie pożegnali odchodzących na emeryturę brawami, a Pani Ewa Kozłowska w ciepłych słowach podziękowała współpracownikom i młodzieży za lata spotkań i pracy, przy czym zabawnie określiła swój stan jako "przebywanie na stypendium ZUS-u".

Ostatnią częścią uroczystości było podsumowanie wyników klasyfikacji.

Dyrektor poinformował, że najwyższą w szkole średnią ocen uzyskała Patrycja Zgardzińska z klasy II f – średnia ocen 6,0. Patrycja otrzymała z rąk dyrektora świadectwo z wyróżnieniem oraz nagrodę książkową.

Uzyskanie średniej ocen na świadectwie równej lub wyższej 4,75 uprawnia do otrzymania świadectwa z wyróżnieniem. Tradycyjnie świadectwa te wręczane są podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego. W tym roku świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody książkowe otrzymali:

Z klasy I a

 • Jacek Pietraszek   – śr. 5,13
 • Michał Żaba - śr. 5,06
 • Angelika Ciepła - śr. 5,0
 • Julia Kolasa – śr. 5,0

Z klasy I b

 • Magdalena Duma – śr. 5,06
 • Agata Flis – śr. 5,0
 • Julia Jarosz – śr. 4,88
 • Katarzyna Wróblewska śr.4,75

Z klasy I c

 • Patrycja Matuszkiewicz śr.5,31
 • Marcelina Niekra – śr. 5,20
 • Zuzanna Skwara – śr. 5,19
 • Aleksandra Rzymek – śr. 5,06
 • Emilia Wnuczek – śr. 5,0
 • Katarzyna Kraska – śr. 4,88
 • Wiktoria Górecka – śr. 4,81

Z klasy I d

 • Wiktoria Baran – śr. 5,44
 • Karol Wiśniewski – śr. 5,44
 • Magdalena Zapalska – śr. 5,44
 • Franciszek Rej – śr. 5,38
 • Klara Sobala – śr. 5,33
 • Laura Starobrat – śr. 5,31
 • Agata Ćwikła – śr. 5,19
 • Patryk Knieja – śr. 5,19
 • Patrycja Krawczyk – śr. 5,13
 • Karol Gawlik – śr. 5,07
 • Dominika Makuch - śr. 5,06
 • Magdalena Bucoń – śr. 5,0
 • Julia Kawęcka - śr. 5,0
 • Wiktoria Krowisz – śr. 5,0
 • Paulina Kurzyna – śr. 5,0
 • Rafał Nowak – śr. 5,0
 • Martyna Nowosad – śr. 5,0
 • Zuzanna Rupeć – śr. 5,0

Z klasy I e

 • Maciej Pielaszkiewicz – śr. 5,81
 • Martyna Konarska – śr. 5,47
 • Dominika Sowa – śr. 5,19
 • Martyna Węgorowska – śr. 5,19
 • Rafał Burek – 5,06
 • Alicja Flis – 5,06
 • Nikodem Budkowski – śr. 5,0
 • Julia Koba – śr. 5,0
 • Maryla Niedzielska – śr. 5,0
 • Mateusz Sadowski – śr. 5.0
 • Julia Wieczorek – śr. 5,0
 • Renata Gaj – śr. 4,88
 • Kamila Łaba – śr. 4,88
 • Anna Powęzka – śr. 4,88

Z klasy I f

 • Klaudia Latos – śr. 4,88
 • Adrian Grządka – śr. 4,75
 • Paulina Kępa – śr. 5,30
 • Martyna Powęzka – śr. 5,30
 • Michał Erdzik – śr. 4,89
 • Julia Hajdenraich – śr. 4,78
 • Paulina Rolla – śr. 4,78

Z klasy II a

 • Paulina Kępa – śr. 5,30
 • Martyna Powęzka – śr. 5,30
 • Michał Erdzik – śr. 4,89

Z klasy II b

 • Julia Hajdenraich – śr. 4,78
 • Paulina Rolla – śr. 4,78

Z klasy II c

 • Alicja Rębacz – śr. 5,09
 • Klaudia Świąder – śr. 5,0
 • Weronika Zając – śr. 4,82

Z klasy II d

 • Mateusz Gąbka - śr. 5,78
 • Kinga Szymańska – śr. 5,67
 • Weronika Trynkiewicz – śr.5,67
 • Błażej Madras – śr. 5,56
 • Agata Miecznikowska – śr. 5,56
 • Maja Sygacz – śr. 5,56
 • Magdalena Gryta – śr. 5,44
 • Agnieszka Cichocka – śr. 5,33
 • Emanuela Bis – śr. 5,22
 • Olga Hałabiś – śr. 5,22
 • Martyna Rynkowska – śr. 5,11
 • Klaudia Zdolska – śr. 5,11
 • Maria Bryczek – śr. 5,0
 • Dominika Ćwieka – śr. 5,0
 • Marcelina Łukasik - śr. 4,89
 • Dominika Gałęzowska – śr. 4,78
 • Weronika Iracka – śr. 4,78
 • Ilona Żuraw – śr. 4,78

Z klasy II e

 • Aleksandra Jarosz – 5,13
 • Aleksandra Surdacka – śr. 5,13
 • Karolina Hałabiś – śr. 5,0
 • Oliwia Kołtun – śr. 5,0
 • Karol Żuraw – śr. 5,0
 • Katarzyna Kutyba – śr. 4,75

Z klasy II f

 • Faustyna Martyniuk – śr. 5,30
 • Weronika Lis – śr. 4,78

Z klasy I a technikum

 • Mateusz Turowicz – śr. 5,10
 • Piotr Kula – śr. 4,95

Z klasy II a technikum

 • Konrad Ciempiel – śr. 5,06
 • Kamil Surdacki – śr. 4,94
 • Kacper Kloc – śr. 4,83

Z klasy III a technikum

 • Katarzyna Kwiecińska – śr. 4,77.

Nagrodami uhonorowano również uczniów, którzy wyróznili się 100 % frekwencją na zajęciach:

 • Weronikę Krawiec z klasy II A,
 • Olgę Hałabiś z II D,
 • Patrycję Zgardzińską z II F,
 • Nikodema Budkowskiego z I F.

Po zakończeniu wręczania świadectw, nagród i dyplomów uroczystość dobiegła końca, a uczniowie udali się na spotkania z wychowawcami. W czasie tych spotkań liczne grono uczniów otrzymało z rąk wychowawców nagrody, wyróżnienia i dyplomy, które nie zostały wręczone w obecności całej społeczności szkolnej.

Opracował: Dariusz Ćwieka

Srebrna Tarcza

Brązowa Tarcza

Kalendarz

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

100 lat "Górki"

Projekty unijne

 

rpo

 

 

 

Ustawienia szablonu
Wybierz kolor
Red Green Blue Gray
Kolor tła
Kolor tekstu
Czcionka Google
Rozmiar czcionki
Krój czcionki
Scroll to top