Nasza Panorama

Zapraszamy na Dzień Drzwi Otwartych 28 kwietnia 2020

Nowy rok szkolny 2015/2016 przynosi nie tylko unowocześnienie zaplecza sportowego szkoły ale również inwestycje w  wyposażenie i infrastrukturę teleinformatyczną. Dzięki zrozumieniu i przychylności władz Powiatu Kraśnickiego dokonano licznych znaczących inwestycji.

W związku z koniecznością dostosowania stanu technicznego pracowni komputerowych do teraźniejszych wymagań jedna z naszych pracowni od 3 września została wyposażona w 16 laptopów. Jest to inwestycja o tyle ważna, że po pierwsze unowocześnia bazę dydaktyczną szkoły, a po drugie pozwala na mobilne przemieszczanie sprzętu.

Dotychczasowe wyposażenie pracowni posłużyło do uzupełnienia braków w wyposażeniu sal lekcyjnych w komputery wykorzystywane przez nauczycieli do obsługi dziennika elektronicznego oraz do innych celów związanych z dydaktyką. Należy zaznaczyć, że od bieżącego roku szkolnego szkoła odchodzi od dziennika papierowego, a jedyną formą dokumentowania przebiegu lekcji będzie dziennik elektroniczny.

Prowadzone były i nadal są liczne prace na dostosowaniem  przewodowej i bezprzewodowej infrastruktury sieciowej do wzrastających wymagań.

Szkoła wymieniła łącze internetowe na łącze o kilkukrotnie wyższej przepustowości niż używane jeszcze w ubegłym roku szkolnym.

Planowane jest wyposażenie dodatkowych sal lekcyjnych do języków obcych i biologii w rzutniki i sprzęt multimedialny.

W związku z planowanymi egzaminami potwierdzającymi kwalifikacje zawodowe w Technikum informatycznym planowane są inwestycje w stanowiska egzaminacyjne.

W dającej się przewidzieć przyszłości należy się spodziewać szerszego udostępnienia łączy Wi-Fi dla potrzeb uczniów korzystającyh z urządzen mobilnych oraz poszerzenia monitoringu na teren boiska szkolnego.

Należy podkreślić, że koncepcja prac modernizacyjnych, jak też większość związanych z tym czynności wykonywana jest dzięki współpracy dyrekcji szkoły z kompetentnymi nauczycielami przedmiotów informatycznych, którzy niejednokrotnie poświęcają swój wolny czas na wykonanie niezbędnych prac. Wysiłki osób zajmujących się szkolną infrastrukturą informatyczną są  czasami  opatrznie  spostrzegane przez pryzmat awarii sprzetu, czy brak natychmiastowej odpowiedzi na pojawiające się problemy z oprogramowaniem, dlatego tym bardziej włożony przez nich wysiłek zasługuje na szczególne podkreślenie.  

Srebrna Tarcza

Brązowa Tarcza

Kalendarz

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

100 lat "Górki"

Projekty unijne

 

rpo

 

 

 

Ustawienia szablonu
Wybierz kolor
Red Green Blue Gray
Kolor tła
Kolor tekstu
Czcionka Google
Rozmiar czcionki
Krój czcionki
Scroll to top