Maturzyści w roku szkolnym 2012/2013 w I LO im. T. Kościuszki mogą cieszyć się z doskonałych wyników. Do matury przystąpiło 205 tegorocznych absolwentów, dla 200 zakończyła się ona sukcesem, co stanowi 97,6 %. Należy przy tym podkreślić, że wszyscy uczniowie zdali maturę z matematyki. Średni wynik egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym wśród tegorocznych absolwentów wynosi 74,51 % i jest to najwyższy wynik w powiecie kraśnickim. 68 uczniów miało średnią z dwóch obowiązkowych pisemnych egzaminów maturalnych powyżej 85 %., a 32 średnią powyżej 85% z trzech egzaminów maturalnych.

137 egzaminów zakończyło się wynikiem powyżej 90 procent, w tym aż 31 to wynik 100 % 
(21 j. angielski, 8 matematyka na poziomie podstawowym i 2 na poziomie rozszerzonym). W 57 przypadkach wynik egzaminu mieści się w granicy najwyższego IX stanina, co oznacza zgodnie ze standardami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, że taki wynik posiada tylko 4 % maturzystów w skali kraju i nie ma maturzystów, którzy mieliby wynik lepszy. 
O bardzo dobrym wyniku egzaminu maturalnego świadczy rozkład staninowy pokazany na załączonym wykresie. Widać bardzo wyraźnie jak niewielki odsetek uczniów (6%)ma wyniki w trzech najniższych staninach. W skali kraju w tych trzech staninach mieści się 23 % maturzystów oraz przewagę wyników staninach wysokim, bardzo wysokiem i najwyższym. W szkole jest to 35 % maturzystów a w kraju 23 %. Pozwala to na stwierdzenie, że uczniowie I LO osiągnęli wyniki lepsze od swoich rówieśników, co daje im możliwość łatwiejszego wyboru wyższej uczelni oraz kierunku studiów, a szkoła dobrze kształci swoich absolwentów.Garść danych liczbowych można uzyskać po kliknięciu linku tabele i wykresy.
tabele i wykresy

Srebrna Tarcza

Brązowa Tarcza

Kalendarz

100 lat "Górki"

Projekty unijne

 

rpo

 

 

 

Ustawienia szablonu
Wybierz kolor
Red Green Blue Gray
Kolor tła
Kolor tekstu
Czcionka Google
Rozmiar czcionki
Krój czcionki
Scroll to top