26 kwietnia 2019 odbyła się uroczystość pożegnania tegorocznych absolwentów I LO im.Tadeusza Kościuszki i Technikum nr 1. W bieżącym roku Liceum ukończyło 182 absolwentów a Technikum 27 absolwentów. Już za kilka dni, 6 maja przystąpią oni do egzaminu maturalnego.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością Pan Karol Rychlewski - wicestarosta kraśnicki, rodzice absolwentów, ich wychowawcy i nauczyciele  oraz delegacje młodszych roczników.

Część oficjalną uroczystości prowadził Dyrektor Piotr Miecznikowski. Na wstępie powitał  młodzież i przybyłych gości. W swoim wystąpieniu wspominał minione trzy lata oraz w ciepłych słowach pożegnał tegorocznych absolwentów. Podziękował również nauczycielom i wychowawcom za wkład pracy, dzięki któremu rocznik 2019 dotarł do matury.

Pan Karol Rychlewski odczytał list wystosowany przez Starostę Pana Andrzeja Rollę oraz przekazał na ręce Dyrektora Miecznikowskiego "szczęśliwe długopisy z czarnym wkładem" dla maturzystów (zostały one wręczone każdemu maturzyście podczas spotkań z wychowawcami).

W następnej kolejności rozpoczęło się wręczanie świadectw i nagród uczniom, którzy ukończyli szkołę z wyróżnieniem.

Tradycją szkoły stało się przyznawanie tytułu "Absolwenta Roku"uczniowi , który w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał najwyższą średnią ocen. W tym roku tytuł ten przyznano uczennicy klasy III F Patrycji Zgardzińskiej, która uzyskała średnią ocen 5,89.

W następnej kolejności świadectwa i nagrody z rąk dyrektora Miecznikowskiego i wicestarosty Karola Rychlewskiego odebrali:

 

z klasy III A

Martyna Powęzka - średnia 5,28;

Paulina Kępa - średnia 5,06;

Weronika Krawiec - średnia 4,82;

Kamila Pielaszkiewicz - średnia 4,76;

 

z klasy III B

Klaudia Wnuk średnia 4,78;

 

z klasy III C

- Alicja Rębacz - śr. ocen 5,11;

- Klaudia Świąder - śr. ocen 5,11;

- Weronika Zając, śr. ocen 4,89;

 

z klasy III D

 - Mateusz Gąbka, śr. ocen 5,88 ;

- Agnieszka Cichocka, śr. ocen 5,65 ;

- Kinga Szymańska, śr. ocen 5,65 ;

- Maja Sygacz, śr. ocen 5,59 ;

- Agata Miecznikowska, śr. ocen 5,53 ;

- Weronika Trynkiewicz, śr. ocen 5,53 ;

- Emanuela Bis, śr. ocen 5,41 ;

- Magdalena Gryta, śr. ocen 5,35 ;

- Klaudia Zdolska, śr. ocen 5,35 ;

- Martyna Rynkowska, śr. ocen 5,29 ;

- Błażej Madras, śr. Ocen 5,24 ;

- Maria Bryczek, śr. Ocen 5,12 ;

- Olga Hałabiś, śr. Ocen 5,12 ;

- Marcelina Łukasik, śr. Ocen 5,12 ;

- Dominika Ćwieka, śr. Ocen 5,06 ;

- Dominika Gałęzowska, śr ocen 5,06 ;

- Magdalena Wójtowicz, śr ocen 5,0 ;

- Aleksandra Gregorczyk, śr ocen 4,88 ;

- Jakub Wojtaszek, śr ocen 4,88 ;

- Hanna Czech, śr ocen 4,82 ;

- Weronika Iracka, śr ocen 4,82 ;

- Weronika Nazar, śr ocen 4,82 ;

- Ilona Żuraw, śr ocen 4,82 ;

- Bartosz Minik, śr ocen 4,76 ;

- Oskar Zając, śr ocen 4,76 ;

 

z klasy III E

- Aleksandra Jarosz, śr ocen 5,39 ;

- Aleksandra Surdacka, śr ocen 5,22 ;

- Karol Żuraw, śr ocen 5,11 ;

- Oliwia Kołtun, śr ocen 5,06 ;

- Karolina Hałabiś, śr ocen 4,94 ;

 

z klasy III F

- Marta Kolasińska, śr ocen 4,82 ;

- Luiza Grinberg, śr ocen 4, 78.

 

Przy odbieraniu świadectw i nagród z rąk dyrektora i starosty, absolwentom towarzyszyli ich rodzice, którzy dodatkowo otrzymywali listy gratulacyjne. Zarówno wyróżnieni absolwenci, jak i ich rodzice złożyli podpisy w Księdze Pamiątkowej Szkoły.

 

Wśród absolwentów znaleźli się tacy, którzy odnieśli znaczące sukcesy na  olimpiadach przedmiotowych:

- Agnieszka Cichocka i Mateusz Gąbka zostali finalistami 48. Olimpiady Biologicznej;

- Adrian Rachoń został finalistą 41. i 42. Olimpiady Języka Niemieckiego;

- Agata Miecznikowska wzięła udział w etapie okręgowym 65. Olimpiady Chemicznej;

- Patrycja Zgardzińska uczestniczyła w etapie okręgowym 49. Olimpiady Literatury i Języka Polskiego oraz 60 Olimpiady wiedzy o Polsce i świecie współczesnym.

Wymienieni uczniowie otrzymali nagrody książkowe.

 

 Nagrody za aktywny udział w życiu artystycznym szkoły otrzymali:

- Mateusz Miś i Mateusz Sibiga z klasy III A;

- Dominika Ćwieka, Agnieszka Cichocka, Bartosz Minik, Klaudia Zdolska i Oskar Zając z klasy III D;

- Karolina Hałabiś, Aleksandra Jarosz, Aleksandra Surdacka, Patryk Sowa, Karol Żuraw z klasy III E;

- za obsługę techniczną uroczystości szkolnych: Bartłomiej Barankiewicz i Kamil Jastrzębski z klasy IV technikum;

- oraz Katarzyna Kwiecińska z klasy IV technikum za uwiecznianie niezwykłych chwil na fotografii.

 

Podziękowania za pracę w Szkolnym Klubie Wolontariusza, pod opieką pani Elżbiety Lewniewskiej, otrzymały:

Karolina Gołoś, Paulina Kępa, Martyna Powęzka i Maria Wilk z klasy 3 A.

 

Podziękowania za pracę w Szkolnym Kole PCK, działającym pod opieką pana Roberta Bańki otrzymali:

- z klasy III A – Kamila Pielaszkiewicz;

- z klasy III C –Anna Grot, Monika Kolasa, Dominika Kuplińska, Monika Najs, Alicja Rębacz, Julia Serwatka, Weronika Stolarz, Weronika Zając;

-z klasy III D – Weronika Iracka, Aneta Kuś, Maja Sygacz, Katarzyna Szkałuba, Klaudia Zdolska, Ilona Żuraw;

-z klasy III E – Patryk Sowa.

 

Aż 50 absolwentów wzięło udział w Akcji Promującej Honorowe Krwiodawstwo. Szkolnym koordynatorem akcji jest pan Włodzimierz Witkowski. W roku szkolnym 2018/2019 przeprowadzono 4 akcje, podczas których pozyskano 51,3 litrów krwi. W historii naszej szkoły jest to rekordowe osiągnięcie – ponad 10 litrów więcej jak w roku ubiegłym.

Symboliczne nagrody i dyplomy otrzymali najaktywniejsi krwiodawcy:

- Kacper Jastrzębski z IV AT - oddał 3,15 l. krwi;

- Wiktor Zdyb z III C i Bartłomiej Barankiewicz z IV AT – 2,7 l. krwi;

- Bartłomiej Kozioł z 4 AT - 2,25 l. krwi;

- Maria Wilk z III A - 1,8 l. krwi;

- Gabriel Szklarek z III A, Kacper Rakfalski z III C, Ilona Żuraw z III D, Łukasz Jackowski, Łukasz Drozd, Weronika Rudzińska z III E,  po 1,35 l. krwi.

oraz Ci, którzy oddali krew dwa razy:

- Karolina Gołoś, Patryk Grabowski, Piotr Karamon, Konrad Młynarski, Mateusz Sibiga – z klasy III A ;

- Piotr Balawender, Patryk Herbet i Antoni Szlafka - z klasy III B ;

- Wioletta Manuszewska, Monika Najs, Julia Serwatka, Oskar Szabat i Gabriela Ufniarz - z klasy III C;

- Jakub Czajkiewicz, Oliwia Kołtun i Marta Rudnicka – z klasy III E;

- Sebastian Wójcik z IV AT.

 

Od wielu lat szkoła osiąga sukcesy w rywalizacji sportowej. Nie byłyby one możliwe bez zaangażowania i udziału młodzieży w wielu zawodach sportowych na szczeblu powiatu, rejonu i województwa. Podczas uroczystości pamiątkowe dyplomy i kubki za udział w zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim otrzymali:

- z klasy III A – Karolina Gołoś i Maria Wilk;

– z klasy III B Julia Hajdenraich i Jakub Kowalski;

– z klasy III C Monika Najs, Klaudia Świąder i Aleksandra Tylus;

- z klasy III D  Maria Bryczek, Agnieszka Cichocka, Dominika Ćwieka, Agata Miecznikowska, Martyna Rynkowska, Weronika Trynkiewicz i Ilona Żuraw;

- z klasy III E Anna Bańka, Oliwia Kołtun i Weronika Rudzińska;

- z klasy IV AT Kacper Jastrzębski.

 

Oprócz nagród, dyplomów i wyróżnień wręczonych podczas uroczystości w obecności wszystkich absolwentów i zaproszonych gości duża grupa uczniów otrzymała wyróznienia z rąk wychowawców w czasie rozdawania świadectw w salach lekcyjnych.

 

Szczególne słowa podziękowania Dyrektor Miecznikowski skierował  do rodziców naszych uczniów, którzy mądrze wspierali, finansowali i motywowali do pracy nad sobą swoje dzieci. W sposób szczególny wyróżnił następujących rodziców:

- p. Mariolę Węcławską;

- p. Martę Wilk;

- p. Edytę Brodowską;

- p. Joannę Kawęcką – Maśloch;

- p. Marka Serwatkę;

- państwa Marię i Pawła Sygaczów;

- p. Beatę Trynkiewicz;

- p. Renatę Bańka;

- p. Ewelinę Kołtun;

- p.Krzysztofa Hałabisia;

- p. Wandę Grządka;

- p. Barbarę Pączek;

- p. Andrzeja Dula.

Dyrektor wręczył wymienionym rodzicom pamiątkowe dyplomy oraz poprosił o złożenie podpisów w Księdze Honorowej Szkoły.

 

Ostatnim akcentem części oficjalnej uroczystości były podziękowania dla wychowawców. Funkcję wychowawców klas pełniły Panie:

p. Marta Czerw – wychowawczyni klasy III A;

p. Anita Czech – wychowawczyni klasy III B;

p. Monika Madej i p. Paulina Dąbrowska – wychowawczynie klasy III C;

p. Joanna Kapuścińska – wychowawczyni klasy III D;

p. Alicja Ostrowska – wychowawczyni klasy III E;

p. Magdalena Frączek i p. Zofia Siudym – wychowawczynie klasy III F;

p. Izabela Guściora i p. Ilona Dorcz – wychowawczynie klasy IV A technikum.

Dyrektor poprosił wychowawczynie o złożenie podpisów w Księdze Honorowej Szkoły.

 

Na tym zakończyła się część oficjalna, a prowadzenie dalszej części przejął Samorząd Uczniowski.

 

 

Srebrna Tarcza

Brązowa Tarcza

Kalendarz

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
29

100 lat "Górki"

Projekty unijne

 

rpo

 

 

 

Ustawienia szablonu
Wybierz kolor
Red Green Blue Gray
Kolor tła
Kolor tekstu
Czcionka Google
Rozmiar czcionki
Krój czcionki
Scroll to top