Dlaczego warto wybrać naszą szkołę

Szkoła prowadzi czteroletni ciąg kształcenia na podbudowie gimnazjum w formie dziennej.Szkoła kształci uczniów w zawodzie technik informatyk oraz realizuje kształcenie ogólnokształcące w zakresie przewidzianym przez podstawę programową dla dziennego technikum dla młodzieży.Do Szkoły przyjmowani są absolwenci gimnazjum, którzy w danym roku kalendarzowym nie ukończyli 18 roku życia. Rekrutacja i kształcenie w szkole odbywa się na zasadach przewidzianych dla szkół dla młodzieży.W procesie rekrutacji punktowane są następujace przedmioty: j.polski, j. angielski, matematyka, informatyka.

Szkoła kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik informatyk oraz umożliwia przystąpienie do egzaminu maturalnego, a po jego zdaniu rozpoczęcie studiów wyższych.W trakcie nauki realizowane będą zajęcia zawodowe w oparciu o posiadaną przez szkołę bazę dydaktyczną  z zakresu : systemów operacyjnych, oprogramowania narzędziowego i użytkowego, obsługi baz danych, podstaw programowania, przetwarzania grafiki i obrazu, fachowego języka angielskiego.

Technikum Informatyczne przy ZS nr 1 w Kraśniku oferuje:

Oto kilka cytatów naszych uczniów na temat szkoły:

 „…Warto wybrać technikum, bo po skończeniu ma się dobry zawód. Skoro wiadomo, że technikum to Tylko pomyśleć gdzie…”

Jeśli połączymy:

  • wyrozumiałych nauczycieli,
  • wysoki poziom nauczania,
  • super klimat,
  • świetną lokalizację ,

to powstanie nasza szkołą –technikum na GÓRCE”- pisze Paweł z kasy 2at

 „..Super atmosfera… Codziennie robimy coś nowego, naprawiamy komputery, a czasami nawet psujemy XDD” – pisze Patryk z klasy 1 AT.

 „...Nie patrz na to jak straszą cię matematyką, nie jest aż tak ciężko jak mówią. Mamy naprawdę spoko nauczycieli” pisze Darek z klasy 1AT.

Uwaga dodatkowe zajęcia dla uczniów

Szkoła zapewni pomoc dydaktyczną uczniom w postaci dodatkowych zajęć finansowanych ze środków unijnych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz języka angielskiego. Będą to zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia rozszerzające obowiązkowe treści programowe i przygotowujące do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym oraz do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

 

Zasady rekrutacji.

Kandydaci przyjmowani są do szkoły i wybranego oddziału w kolejności od najwyższej ilości zdobytych punktów rekrutacyjnych z uwzględnieniem szczególnych preferencji. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w  rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej, które można przeczytać pod tym linkiem  oraz w zarządzeniu Lubelskiego Kuratora Oświaty w Lublinie.

Uwaga:

Kandydaci do Technikum muszą dostarczyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie Technik Informatyk. Skierowania na badania wydaje sekretariat szkoły. Skierowania można odebrać w trakcie składania wniosku o przyjęcie do szkoły.

Uczeń w postępowaniu rekrutacyjnym otrzymuje punkty za:

  • Uczeń może maksymalnie uzyskać 200 pkt.
  • wynik egzaminu gimnazjalnego maksymalnie 100 punktów;
  • oceny z czterech punktowanych przedmiotów na świadectwie ukończenia gimnazjum maksymalnie 72 punktów (celujący 18 pkt. bardzo dobry 17 pkt. dobry 14 pkt. dostateczny 8 pkt. dopuszczający 2 pkt);
  • świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem 7 punktów;
  • osiągnięcie  w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych maksymalnie 18 punktów;
  • za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej maksymalnie 3 punkty.

Najważniejsze terminy procedury rekrutacyjnej:

 

Czynność

Od

Do:

Rejestracja kandydatów/wybór preferencji

14.05.2018

15.06.2018

Dostarczanie dokumentów potwierdzających osiągnięcia

22.06.2018 08:00

26.06.2018 15:00

Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia.

04.07.2018 10:00

04.07.2018 10:00

Wprowadzanie potwierdzeń woli podjęcia nauki

04.07.2018 10:00

06.07.2018 14:00

Publikacja list przyjętych

09.07.2018 12:00

09.07.2018 12:00

 

Uwaga !

 

W powiecie kraśnickim rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych prowadzona będzie w oparciu o elektroniczny system naboru. Kandydat do szkoły będzie mógł przy pomocy przeglądarki internetowej wybrać szkołę i klasę, do której stara się o przyjęcie.  Instrukcje zwiazane z obsługą systemu elektronicznej rekrutacji gimnazjaliści mogą uzyskać w szkołach macierzystych, instrukcja  przygotowana przez firmę obsługującą system rekrutacji dostępna jest pod tym linkiem.

 

Kalendarz

100 lat "Górki"

Projekty unijne

 

rpo

 

 

 

Ustawienia szablonu
Wybierz kolor
Red Green Blue Gray
Kolor tła
Kolor tekstu
Czcionka Google
Rozmiar czcionki
Krój czcionki
Scroll to top